Ontwikkelingsproject

De WBSO-subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals "ontwikkelingsproject" of "technisch wetenschappelijk onderzoek" zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat niet afgeweken mag worden van deze formele definities. Ook al wordt in het spraakgebruik vaak een afwijkende invulling aan deze begrippen gegeven. 

 

Ontwikkelingsproject: Ontwikkeling van producten en processen 

Voor de ontwikkeling van producten en productieprocessen geldt dat het moet gaan om tastbare, fysieke zaken die voor de aanvrager technisch nieuw zijn. Vereist wordt dat er technische risico's of onzekerheden zijn tijdens de ontwikkeling. De maatstaf voor het aspect 'technisch nieuw' is 'het eigen technische kunnen' en de eigen technische kennis van de aanvrager. Belangrijk om te weten: Ontwikkelingsprojecten mogen ook gericht zijn op onderdelen van producten of processen. Het einde van een ontwikkelingsproject is het moment waarop het te ontwikkelen werkingsprincipe (als onderdeel van een product of proces) is aangetoond, bijvoorbeeld door middel van testen en/of aan de hand van een werkend prototype.

Ontwikkeling van programmatuur

De ontwikkeling van software neemt een aparte positie in binnen de WBSO-subsidieregeling. Zie hiervoor eventueel ook de specifieke bepalingen die opgenomen zijn in de Afbakeningsregeling en de in 2009 van kracht geworden aanvullende Beleidsregels. Om in aanmerking te komen voor WBSO-subsidie is het essentieel dat aannemelijk wordt gemaakt dat het gaat om de ontwikkeling van nieuwe programmatuur (of onderdelen daarvan) dat gebaseerd is op een - voor de aanvrager - nieuw informatietechnologisch principe. Een veel voorkomende valkuil bij het beschrijven van de projecten is dat vooral een toelichting wordt gegeven op de functionele nieuwheid van de applicatie, terwijl de onderliggende technische problematiek beschreven dient te worden. 

 

Toepassing binnen de eigen onderneming 

Er wordt in de WBSO subsidieregeling onderscheid gemaakt v.w.b. de eindgebruiker van de programmatuur. Als de ontwikkelde programmatuur in de eigen onderneming wordt toegepast, wordt in de beoordeling soepeler omgegaan met het criterium dat de programmatuur “technisch nieuw” moet zijn. In dat geval kunnen namelijk ook ontwikkelingswerkzaamheden gesubsidieerd worden die erop gericht zijn “reeds in gebruik zijnde programmatuurcomponenten op een technische nieuwe wijze te laten samenwerken”.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer