Technisch wetenschappelijk onderzoek

De WBSO subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals "technisch wetenschappelijk onderzoek" of "ontwikkelingsproject" zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat van deze formele definities uitgegaan moet worden. Ook al wordt in het spraakgebruik vaak een afwijkende betekenis aan deze begrippen gegeven. 

 

 

 

Definitie technisch wetenschappelijk onderzoek 

Technisch wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in de WBSO subsidieregeling heeft als doel een verklaring voor een verschijnsel te zoeken die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke (technische) kennis. Met het technisch wetenschappelijk onderzoek wordt theoretische of praktische technische kennis gegenereerd.
- Met "Technisch" wordt gedoeld op de vereiste dat het onderzoek betrekking moet hebben op "technische" vakgebieden zoals fysica, chemie, productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie.
- Met het begrip "Wetenschappelijk" wordt bedoeld dat het onderzoek een verklaring moet geven voor een verschijnsel. Uiteraard moet het onderzoek qua opzet en uitvoering systematisch en planmatig worden uitgevoerd.
Zie voorts ook de 'Beleidsregel technisch wetenschappelijk onderzoek'.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer