Analyse van de technische haalbaarheid

De WBSO-subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals "analyse van de technische haalbaarheid" of "technisch onderzoek" zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat niet afgeweken mag worden van deze formele definities. Ook al wordt er in het spraakgebruik vaak een afwijkende betekenis aan deze begrippen gegeven. 

Analyse van de technische haalbaarheid

Dit type project komt in de praktijk weinig voor, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de enge definitie. Eis is namelijk dat de uit te voeren analyse gericht moet zijn op de technische haalbaarheid van een zelf te verrichten technisch wetenschappelijk onderzoek- of ontwikkelingsproject. Analyses die voor een belangrijk deel betrekking hebben op de economische en financiële haalbaarheid komen niet in aanmerking voor subsidie. 
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Hezelburcht Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer