Technisch onderzoek

De WBSO-subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals "technisch wetenschappelijk onderzoek" of "technisch onderzoek" zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat niet afgeweken mag worden van deze formele definities. Ook al wordt in het spraakgebruik vaak een afwijkende invulling aan deze begrippen gegeven. 

Technisch onderzoek - Productieproces
Een technisch onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de productiemethode te wijzigen. Het onderzoek hoeft niet te leiden tot een nieuw productieproces, noch tot enige innovatie; wel moet de verbetering "significant" zijn én gericht zijn op verbetering van het eigen proces van de aanvrager. De subsidiabele werkzaamheden die onder het technisch onderzoek vallen betreffen in hoofdzaak onderzoek- en analysewerkzaamheden. Het technisch onderzoek eindigt wanneer er inzicht is verkregen in de productiemethode of het nieuwe procesmodel om de beoogde (significante) verbetering te bewerkstelligen. Werkzaamheden als ontwikkeling, investeringsvoorbereiding en implementatie vallen niet onder de definitie van technisch onderzoek. Voor meer informatie zie ook de 'Memorie van toelichting - technisch onderzoek' bij WBSO downloads >

Technisch onderzoek - Programmatuur

Ook hier moet het technisch onderzoek gericht zijn op het significant verbeteren van programmatuur die in eigen gebruik is. Het technisch onderzoek betreft het modelleren van processen (in de programmatuur). De bestaande situatie wordt in kaart gebracht, geanalyseerd en gesimuleerd, bijvoorbeeld met behulp van een modelleringstool. Met behulp van deze modelleringstool worden de verbeteringen gesimuleerd en geëvalueerd. Werkzaamheden als ontwikkeling, investeringsvoorbereiding en implementatie vallen niet onder de definitie van technisch onderzoek.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Hezelburcht Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer