WBSO in een notendop

De WBSO subsidieregeling verschilt in veel opzichten met normale subsidieregelingen. Dit geldt ook voor het indienen van de WBSO subsidie-aanvraag. Om die reden hebben we de belangrijkste kenmerken van de WBSO aanvraagprocedure op een rij gezet. 

 1. De WBSO subsidie-aanvraag mag verschillende projecten bevatten.
 2. Zowel vennootschapsbelastingplichtige als IB-belastingplichtige ondernemingen kunnen WBSO subsidie aanvragen.
 3. De subsidie-aanvraag moet digitaal worden ingediend bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 4. De aanvraagperiode bedraagt minimaal 3 en maximaal 12 maanden.
 5. Er mogen meer aanvragen per jaar worden ingediend, echter niet meer dan 3 per aanvrager.
 6. De WBSO subsidie-aanvraag moet uiterlijk één volle kalendermaand voorafgaand aan de periode waarop deze betrekking heeft worden ingediend.
 7. Elke aanvraagperiode moet binnen het kalenderjaar vallen. Dus een aanvraag die loopt vanaf november tot en met februari is NIET toegestaan.
 8. De kosten die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidieregeling bestaan uit loonkosten en kosten en uitgaven
 9. De subsidiabele kosten, anders dan loonkosten, worden bepaald door het (geschatte) aantal speur- en ontwikkelingsuren vermenigvuldigd met het uurtarief, of door het opgeven van de verwachte kosten en investeringen in de aanvraagperiode.
 10. Er kan alleen WBSO subsidie worden aangevraagd voor medewerkers die in loondienst zijn. Alleen de uren van medewerkers die in loondienst zijn, zijn subsidiabel. Om deze reden komen de uren van stagiairs bijna nooit in aanmerking. Uitzendkrachten zijn uitgesloten van WBSO subsidie.
 11. Het uurtarief wordt door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) vastgesteld op basis van de lonen van medewerkers die in het verleden speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht. Hiervoor moeten de BSN's (voorheen sofinummers) van de S&O-medewerkers eens per jaar aangeleverd worden op de site van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 12. Indien een bedrijf nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de WBSO subsidieregeling wordt uitgegaan van een forfaitair uurtarief van € 29.
 13. De aanvraag wordt beoordeeld door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) en geeft een beschikking af waarin vermeld staat welke projecten (gedeeltelijk) goedgekeurd zijn. Eventuele afgewezen projecten worden ook in de beschikking genoemd.
 14. De subsidie wordt "uitbetaald" door het toegekende bedrag te verrekenen met de maandelijkse afdracht loonheffing. De WBSO-subsidie is alleen verrekenbaar met de loonheffing, voor zover deze bestaat uit de loonbelasting en de premies volksverzekering.
 15. Voor zelfstandige ondernemers (IB-ondernemers) gelden afwijkende regels ten aanzien van de aanvraagprocedure.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Hezelburcht Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer