WBSO en IB-ondernemer

Een IB-ondernemer, dus een ondernemer die belastingplichtig is op grond van de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vennootschap onder firma) kan ook gebruik maken van de WBSO-regeling. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden:
1. Loonkostensubsidie voor personeel: Als de IB-ondernemer personeel in dienst heeft en daardoor loonbelastingplichtig is, kan voor het door de medewerkers in loondienst uitgevoerde speur- en ontwikkelingswerk WBSO-subsidie worden aangevraagd.
2. Extra zelfstandigenaftrek: Voor de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden die door de IB-ondernemer zelf worden gedaan geldt een afwijkende subsidie, in de vorm van een extra verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze extra zelfstandigenaftrek bedraagt in 2017:
* Voor jonge ondernemers (zogenoemde "technostarters"): € 18.786
* Voor langer gevestigde ondernemers: € 12.522 
Om voor deze extra zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen geldt als strikte eis, dat de zelfstandige ondernemer aantoonbaar minimaal 500 uur per kalenderjaar besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer