WBSO administratie

Uren- en projectadministratie

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) bezoekt bedrijven om te controleren of ze op de juiste wijze gebruik hebben gemaakt van de WBSO subsidieregeling. Een belangrijk deel van de controle vindt plaats aan de hand van de zogenoemde “S&O-administratie”. Deze administratie moet inzicht geven in de aard, inhoud en voortgang van de verrichte speur-en ontwikkelingwerkzaamheden, inclusief de daaraan bestede tijd. Voor wat betreft het inrichten van de S&O-administratie is het geen probleem als hiervoor aansluiting wordt gevonden bij bestaande vastleggingen in het bedrijf, zolang maar aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Een S&O-adminstratie bestaat in hoofdzaak uit:

Urenverantwoording: De uren die worden besteed aan speur- en ontwikkelingwerk moeten per project, per dag en per medewerker worden bijgehouden. Deze urenadministratie moet uiterlijk binnen 10 werkdagen zijn bijgewerkt.

Projectadministratie: Deze kan bestaan uit verschillende (digitale) documenten die betrekking hebben op het verrichte speur- en ontwikkelingswerk. Het kan gaan om vergaderstukken, rapportages, correspondentie, foto's, meetverslagen, testresultaten, berekeningen, etcetera. Het is van belang dat deze documenten zijn gedateerd en dat duidelijk is wie de opsteller is van een document. Besteed ook aandacht aan de wijze van archiveren. Denk hierbij vooral een chronologische ordening (per project). Voorzie e.e.a. zonodig van een aanvullende duiding en samenvatting.
 

Controles

RVO voert steekproefgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO. Gecontroleerd wordt of de administratie op de juiste wijze wordt gevoerd en of de verantwoorde werkzaamheden overeenkomen met de aangevraagde en toegekende S&O-projecten. In het verleden (tot en met 2005) voerde ook de Belastingdienst regelmatig controles uit. De huidige taak van de Belastingdienst is voor wat betreft de WBSO tot een minimum beperkt.

   
WBSO proefcontrole

De WBSO subsidiespecialisten van Hezelburcht Pienter kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO-administratie eisen. We kunnen snel onregelmatigheden of onvolkomenheden in uw WBSO-administratie aan het licht brengen. Doordat we zelf vele controles hebben meegemaakt en talloze bedrijven hierin hebben begeleid, weten we waar een goede WBSO-administratie aan moet voldoen.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Hezelburcht Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer