WBSO en de RDA subsidie

 
Let op: vanaf 1 januari 2016 is de RDA-subsidieregeling geïntegreerd met de WBSO-subsidieregeling.
De WBSO subsidieregeling vergoedt vanaf 1 januari 2016 dus een deel van de loonkosten én kosten en uitgaven t.b.v. uw R&D-projecten.


Wat is RDA subsidie
De RDA subsidie, ook wel RDA aftrek genoemd, is een fiscale subsidie voor kosten en uitgaven ten behoeve van Research & Development. Te denken valt aan prototypes, onderzoeksapparatuur of machines. De RDA-subsidie is een extra aftrek op de winstbelasting. Zowel ondernemers in de zin van de vennootschapsbelasting (bijv. een B.V.) , als ondernemers in de zin van inkomstenbelasting (bijv. eenmanszaak), die ook WBSO subsidie aanvragen, kunnen RDA subsidie aanvragen. Het budget van de RDA subsidieregeling bedraagt in 2015 € 238 miljoen.

Relatie met de WBSO subsidie
De RDA subsidieregeling is gekoppeld aan de WBSO subsidieregeling en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande WBSO-procedure. Bij het aanvragen van WBSO subsidie kan tegelijkertijd ook RDA subsidie worden aangevraagd. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling kan ook geen RDA subsidie worden aangevraagd.

Subsidie
Een RDA aanvraag leidt tot een zogenaamd RDA bedrag. Dit bedrag wordt opgenomen in de RDA beschikking. Het RDA bedrag is een aftrekpost voor de aangifte winstbelasting. Het subsidievoordeel is dus afhankelijk van het winstbelastingpercentage. Bij een winstbelasting percentage van 25% geeft de RDA een netto subsidievoordeel van 15%, omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit 20%. Bij een winstbelastingpercentage van 52% is het netto subsidievoordeel 31,2%. Voor het bepalen van de RDA subsidie zijn twee situaties mogelijk:

1. Bedrijven waarbij het aantal WBSO uren niet meer dan 150 uur per maand bedraagt.
Voor deze bedrijven zal het RDA bedrag bepaald worden door een vast bedrag (forfait) per WBSO uur. In 2015 is dit vaste bedrag € 15 per WBSO uur.
Het RDA aftrekbedrag bedraagt dan: Aantal WBSO uren x € 15 x 60%.
(60% is het RDA-percentage in 2015).

Voorbeeld:
Stel, uw B.V. (ondernemer in de zin van de vennootschapsbelasting) ontvangt een WBSO-beschikking (S&O-verklaring) voor het hele kalenderjaar 2015 voor 1.200 uren.
Omdat het aantal S&O-uren per maand minder dan 150 bedraagt (1.200/12 = 100 uren/maand) komt u in aanmerking voor het forfaitaire RDA-bedrag.
Het RDA-bedrag bedraagt dan 1.200 x €15= € 18.000 x 60% = € 10.800. U kunt dus € 9.720 als aftrekpost opvoeren in uw aangifte (VpB) over 2015.
RDA subsidie: Bij een winstbelastingpercentage van 25% is de RDA subsidie netto € 2.700 omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit € 3.600.

2. Bedrijven waarbij het aantal WBSO uren meer dan 150 uur per maand bedraagt.
Voor deze bedrijven zal de hoogte van de RDA beschikking worden vastgesteld op basis van een aan te leveren schatting van de kosten (anders dan loonkosten) en uitgaven van S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk) over een bepaalde periode. 
60% van de kosten/uitgaven van R&D mag afgetrokken worden van de fiscale winst.

Voorbeelden van kosten/uitgaven zijn:
- Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.
- Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden.
- Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van het WBSO-project.
- Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes.
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project.
- (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypen zonder commerciële eindbestemming.

Voorbeeld:
Stel, uw B.V. (ondernemer in de zin van de vennootschapsbelasting) of eenmanszaak (ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting) heeft een S&O-verklaring voor het hele kalenderjaar 2015 voor 6.000 uren. Omdat het aantal S&O-uren per maand meer dan 150 bedraagt (6.000/12 = 500 uren/maand) komt u in aanmerking voor een RDA-beschikking op basis van geschatte kosten en uitgaven. Uw geschatte kosten en uitgaven bedragen € 150.000 Het RDA-bedrag bedraagt € 150.000 x 60% = € 90.000. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB) over 2015.
RDA subsidie: Bij een winstbelastingpercentage is 25% is de subsidie netto € 22.500, omgerekend naar een normale subsidie is dit € 30.000.

Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer