WBSO controle

Krijgt uw bedrijf binnenkort een WBSO controle of bent u onzeker over uw S&O-administratie?
Onze WBSO-specialisten kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO-administratie eisen.


RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) voert steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO subsidieregeling. Gecontroleerd wordt of de administratie op de juiste wijze wordt gevoerd en of de verantwoorde werkzaamheden overeenkomen met de aangevraagde en toegekende S&O-projecten.
 

Boetes

Naar aanleiding van de controle kan Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) boetes opleggen en andere corrigerende maatregelen treffen wanneer de regeling niet rechtmatig wordt/is toegepast.
 

De WBSO controle, wat wordt gecontroleerd?

Er zijn twee soorten WBSO controles:
- WBSO controle door Team Handhaving van RVO
- WBSO controle door een adviseur/beoordelaar van RVO
 
WBSO controle door Team Handhaving
Tijdens de WBSO controle door Team Handhaving wordt vooral de nadruk gelegd op de integriteit van de WBSO administratie. Zo wordt de correctheid van de gerealiseerde WBSO-uren gecontroleerd, evenals de geboekte vakantiedagen, de toegepaste S&O-afdrachtvermindering, de opgegeven BSN’s en de wijze waarop de WBSO-administratie (S&O-administratie) gevoerd wordt.
 
WBSO controle door een adviseur/beoordelaar van RVO
De meest voorkomende WBSO controles zijn controles uitgevoerd door een adviseur van RVO. De aannemelijkheid dat de goedgekeurde WBSO-projecten zijn uitgevoerd conform de WBSO-aanvraag staat centraal. Dit wordt beoordeeld door het controleren van de WBSO-administratie.
 
De WBSO-administratie
Zowel bij de controle door Team handhaving als bij de controle door een adviseur van RVO vindt een belangrijk deel van de controle plaats aan de hand van de zogenoemde “S&O-administratie”. Deze administratie moet inzicht geven in de aard, inhoud en voortgang van de verrichte speur- en ontwikkelingswerkzaamheden, inclusief de daaraan bestede tijd. Voor wat betreft het inrichten van de S&O-administratie is het geen probleem als hiervoor aansluiting wordt gevonden bij bestaande vastleggingen in het bedrijf, zolang maar aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Een S&O-adminstratie bestaat in hoofdzaak uit:
A. Urenverantwoording
De uren die worden besteed aan speur- en ontwikkelingwerk moeten per project, per dag en per medewerker worden bijgehouden. Deze urenadministratie moet uiterlijk binnen 10 werkdagen zijn bijgewerkt.
B. Projectadministratie
Deze kan bestaan uit verschillende typen (digitale) documenten, uit verschillende administraties en sub-administraties die betrekking hebben op het verrichte speur- en ontwikkelingswerk. Vooral documenten die inzicht geven in de verrichte werkzaamheden en de voortgang gedurende het project zijn zinvol. Het kan hierbij gaan om:
vergaderstukken,  schetsen en technische tekeningen,  berekeningen,  rapportages, correspondentie, foto's, meetverslagen, testresultaten, etc.
Het is van belang dat de documenten zijn gedateerd en dat duidelijk is wie de opsteller is van een document. Besteed ook aandacht aan de wijze van archiveren. Denk hierbij vooral aan een chronologische ordening (per project). Voorzie e.e.a. zo nodig van een aanvullende duiding en samenvatting en zorg dat de stukken ook op langere termijn op elk moment vindbaar zijn. De wettelijke bewaarplicht bedraagt 7 jaar.
 

WBSO proefcontrole

Krijgt uw bedrijf binnenkort een controle of bent u onzeker over uw S&O-administratie?
Onze WBSO-specialisten kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO-administratie eisen. We kunnen snel onregelmatigheden of onvolkomenheden in uw WBSO-administratie aan het licht brengen. Doordat we zelf talloze controles hebben meegemaakt en vele bedrijven hierin succesvol hebben begeleid, weten we waar een goede WBSO-administratie aan moet voldoen.
 
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze WBSO specialisten op nummer 055-578 5433.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer