Voorbeelden van WBSO kosten en uitgaven

Kosten/uitgaven die zich kunnen kwalificeren voor de WBSO-subsidie zijn:

- Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.
- Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden.
- Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van het WBSO-project.
- Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes.
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project.
- (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypen zonder commerciële eindbestemming.
- ICT middelen specifiek bedoeld voor WBSO-werkzaamheden.
 

Uitgesloten kosten/uitgaven van de WBSO subsidieregeling zijn:

- Kosten van uitbesteed onderzoek.
- Loonkosten. Dit geldt ook voor kosten t.b.v. de inhuur van arbeid.
- Financieringskosten.
- Afschrijvingskosten.
- Kosten ten behoeve van grondverwerving of grondverbetering.
- Overhead kosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan R&D.
- Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld.
- Kosten voor opleidingen of beurs- en congresbezoeken.
- Uitgaven ten behoeve van investeringen die in aanmerking komen voor Energie- en of Milieu-investeringen (EIA subsidie of MIA subsidie).
- Uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject.
- Uitgaven aan algemeen inzetbare ICT-middelen
- Uitgaven aan apparatuur/faciliteiten t.b.v. door derden te verrichten S&O.


Wanneer u kiest voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ dan moet u een administratie bijhouden van de gerealiseerde kosten en uitgaven. Na afloop van het kalenderjaar moeten de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven van R&D gemeld worden.

Bedrijven die WBSO-subsidie hebben ontvangen o.b.v. de 'forfaitaire methode' hoeven uitsluitend de werkelijk gerealiseerde WBSO-uren door te geven.
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Hezelburcht Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer