WBSO nader belicht

De WBSO-subsidieregeling ook S&O-subsidieregeling genoemd, is een vrij laagdrempelige subsidieregeling; uw ontwikkeling-, onderzoek- en innovatieactiviteiten komen al snel in aanmerking voor subsidie. Werkzaamheden die onder de WBSO subsidieregeling vallen zijn:
- Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur. Lees verder >
- Technisch wetenschappelijk onderzoek. Lees verder >
     

WBSO subsidie, wat levert het op?

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling en vergoedt een deel van de kosten van innovatieve activiteiten.
De kosten die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidieregeling bestaan uit loonkosten en kosten en uitgaven.
Kosten en uitgaven die in aanmerking kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
- Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes,
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project
- Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches of prototypes.
Klik hier voor meer WBSO kosten en uitgaven voorbeelden >

In 2018 bedraagt de subsidie 31% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 14% over het meerdere. Voor jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig) geldt zelfs een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de subsidie 40% over de eerste € 350.000 en 14% over het meerdere. Voor IB-ondernemers geldt een ander WBSO regime. Zie hiervoor de pagina 'WBSO en de IB-ondernemer'.
 

Rekenvoorbeeld 1

Stel, uw bedrijf besteedt in een jaar 2.000 uur aan innovatie. Bij een gemiddeld uurtarief van 30 euro zijn de subsidiabele kosten dan € 60.000.
Stel, de bijkomende kosten en uitgaven die u doet (bijv. voor investering in test-equipment) t.b.v. de innovatie bedragen € 30.000.
Dan bedragen de subsidiabele kosten € 90.000.
Als gevestigde onderneming ontvangt u dan € 27.900 subsidie (31%). Als jonge onderneming maakt u kans op 40%, dus 36.000 subsidie.

Wanneer u kiest voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ dan moet u een administratie bijhouden van de gerealiseerde kosten en uitgaven.
U kunt er ook voor kiezen geen kosten en uitgaven op te voeren, maar te kiezen voor de zg. forfaitaire methode. Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Wanneer gekozen wordt voor deze methode wordt het S&O-uurloon verhoogd met € 10 voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor het meerdere aan uren.
      

Rekenvoorbeeld 2

Stel, uw bedrijf besteedt in 2018 2.000 uur aan innovatie. Bij een gemiddeld uurtarief van 30 euro zijn de subsidiabele loonkosten dan € 60.000.
De bijkomende kosten en uitgaven worden berekend o.b.v. de forfaitaire methode: Het uurloon wordt verhoogd met € 10 voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor het meerdere aan uren. Totaal bedraagt de verhoging € 18.800 (1.800*€10 = € 18.000 + 200*€4=800)
De totale subsidiabele kosten bedragen dan € 78.800. (€ 60.000 + € 18.800).
Als gevestigde onderneming ontvangt u dan € 24.180 subsidie (31% van € 78.800).
Als jonge onderneming ontvangt u zelfs 40%, dus € 31.520 subsidie.
     

WBSO-regeling extra interessant

Sinds 2008 kan met een WBSO-beschikking toegang worden verkregen tot de Innovatiebox faciliteit. Laatstgenoemde faciliteit is in 2010 fors verruimd. Bij gebruikmaking van de Innovatiebox kan de winst die voorkomt uit WBSO projecten afgerekend worden tegen een verlaagd belastingtarief van slechts 5% (i.p.v. 25%).
Door het op de juiste manier aanvragen van de WBSO subsidie kan optimaal gebruikt worden gemaakt van beide faciliteiten.
 


Niet alle werkzaamheden zijn subsidiabel
Een aantal werkzaamheden en activiteiten zijn uitgesloten voor de WBSO subsidieregeling. Deze uitsluitingen zijn opgenomen in artikel 2 van de Regeling S&O-afdrachtvermindering.
Voorheen (WBSO aanvraag 2015 en eerder) waren deze uitsluitingen opgenomen in de zogenoemde Afbakeningsregeling (formeel: Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997).
Een actuele versie van de Regeling S&O-afdrachtvermindering vindt u onder WBSO downloads. Laat u niet afschrikken door de lange opsomming en de stellige bewoording. Het juist interpreteren van de WBSO-criteria, inclusief de uitsluitingen is voor elk project maatwerk. Een goede beschrijving van de WBSO-projecten is daarom essentieel. 
   

Meer weten over de WBSO subsidie-regeling?

Neem contact op met onze WBSO specialisten!
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer