Algemene voorwaarden

Deze website www.wbso-subsidies.nl wordt beheerd door Hezelburcht B.V.

Hezelburcht B.V. en haar medewerkers betreft geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot juistheid en volledigheid van de op deze website van Hezelburcht B.V. verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen
Alle informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig
Hezelburcht B.V. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel Hezelburcht B.V. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade
Hezelburcht B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Hezelburcht B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door Hezelburcht B.V. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Copyright
Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo’s en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van Hezelburcht B.V.

Het letterlijk overnemen van nieuwsberichten op de website is verboden, mits schriftelijk aangevraagd bij Hezelburcht B.V. en na toestemming.

Algemene voorwaarden
Op al onze leveringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene voorwaarden Hezelburcht B.V.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.