RDA Research & Development Aftrek

De RDA subsidie, ook wel RDA aftrek genoemd, was een fiscale subsidie, die naast de populaire WBSO en Innovatiebox voor lastenverlichting zorgde voor innovatieve ondernemers. Sinds 2016 is deze regeling echter opgegaan in de huidige WBSO regeling. Met de RDA subsidieregeling konden ondernemers een extra aftrek verkrijgen op de fiscale winst. Voorwaarde bij de RDA is dat er gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling.

Heeft u vroeger gebruik gemaakt van RDA subsidie? Wellicht is WBSO toepasbaar! Laat uw projectidee toetsen door onze specialisten.

Toets uw projectidee

Let op: vanaf 1 januari 2016 kunt u geen RDA-subsidie meer aanvragen. De RDA subsidieregeling is opgegaan in de WBSO subsidieregeling.

Fiscaal voordeel vroeger vanuit RDA

De RDA was tussen 2012 en 2016 een extra aftrekpost bedoeld als subsidie op kosten en uitgaven (niet zijnde loonkosten) die u doet ten behoeve van een WBSO-project. Destijds mocht een onderneming 60% van deze kosten en uitgaven aftrekken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Het kon hierbij gaan om investeringen in bijvoorbeeld huur van apparatuur, aankoop van materialen en investeringen in een laboratorium. Bij een winstbelastingpercentage van 25% leverde de RDA subsidie een netto voordeel op van ongeveer 15%.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?