Veel veranderingen op komst voor de WBSO in 2016

Als onderdeel van het Belastingplan 2016 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting heeft het Kabinet haar plannen kenbaar gemaakt voor het innovatiebeleid in 2016. Onderstaand de gevolgen voor de WBSO en de RDA (Research & Development Aftrek). De belangrijkste wijzigingen betreffen:

1. Gewijzigde percentages

Een gewijzigde tariefstelling van de subsidie. De grens tussen de eerste en de tweede schijf verandert. Deze ligt nu nog op € 250.000 en wordt verhoogd naar € 350.000. Het subsidietarief verandert ook. Het tarief voor de eerste schijf ligt nu op 35%, maar wordt in 2016 32%. Het tarief in de tweede schijf ligt nu nog op 14%, maar wordt in 2016 16%. Voor startende en jonge bedrijven (“technostarters”), wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd van 50 naar 40%. Voor gevestigde bedrijven geldt dat de veranderingen verschillend kunnen uitpakken. Afhankelijk van de hoeveelheid S&O-uren en R&D-kosten, zal het per saldo voordeliger of minder voordeliger worden. Voor een grote groep bedrijven zal het grosso modo gelijk blijven.

2. Minder indieningscategorieën

De indieningscategorieën “analyse van de technische haalbaarheid” en “technisch onderzoek” vervallen. Het zijn indieningscategorieën waarvan relatief weinig gebruik wordt gemaakt.

3. WBSO en RDA gaan samen

De derde en meteen het meest in het oog springende wijziging van de vernieuwde WBSO-regeling is dat de RDA (Research & Development aftrek) wordt samengevoegd met de WBSO. Het voordeel daarvan is dat nu zowel WBSO als de RDA via de loonheffing te verrekenen zijn.
Het berekenen van de kostengrondslag voor de RDA gaat ook veranderen voor zover dit de  forfaitaire methode betreft. Deze zal in de nieuwe situatie te berekenen zijn door de eerste 1.800 S&O-uren in een kalenderjaar te vermenigvuldigen met € 10,= en de overige S&O-uren met € 4,=. Voorbeeld: Bij 2.000 uren zal de grondslag dus € 18.800 bedragen (1.800 x € 10 + 200 x € 4).

4. Programmatuur

De vierde belangrijke verandering is dat het begrip programmatuur wordt “verduidelijkt”. In feite betreft het een inperking van de werkzaamheden die tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend v.w.b. de programmatuurontwikkeling.
In de wettekst verandert niet zoveel, maar volgens de toelichting zullen het technische ontwerp, de beschrijving van architectuur en instructies en natuurlijke taal buiten de definitie van programmatuur (ontwikkeling) vallen, zolang er niet wordt geprogrammeerd in een formele programmeertaal. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier de implicatie van is. Vooralsnog lijkt de huidige toelichting op de beoogde wetswijziging een bevestiging van de aangescherpte  beoordelingspraktijk, zoals deze in de afgelopen jaren al te bemerken was.

Tot slot zijn er nog allerlei andere aanpassingen beschreven in de plannen, die met name te maken hebben met praktische zaken rondom het indienen van de aanvraag, het melden van de realisatie, etc. Al met al wordt het bed v.w.b. WBSO en RDA weer eens keer flink opgeschud, wat op zichzelf een goede zaak te noemen is!

Contact

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.