Wijzigingen Innovatiebox 2017

Met een voorlopig ambtelijk concept heeft het kabinet bekend gemaakt hoe het de Innovatiebox wil wijzigen. Een belangrijke voorgestelde wijziging is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘andere’ belastingplichtigen.Daarnaast wordt een beperking aangebracht aan de toerekenbare winst. Het idee achter de beperking in toerekenbare winst is dat aan de hand van de uitgaven van de belastingplichtige wordt bepaald of een onderneming over voldoende economische aanwezigheid (‘substance’) beschikt in Nederland.

S&O-verklaring/WBSO-verklaring blijft geldig toegangsticket

Voor alle belastingplichtigen blijft de S&O-verklaring/WBSO-verklaring gelden als voorwaarde voor toegang tot de Innovatiebox. De definitieve plannen, die naar verwachting op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zullen waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht worden.

Contact

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.