Menu

WBSO nader belicht

De WBSO subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), ook wel S&O-subsidieregeling genoemd, is een interessante subsidieregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling en vergoedt een deel van de kosten van innovatieve activiteiten.

Werkzaamheden die onder de WBSO subsidieregeling vallen zijn:

 • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur Lees meer
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek Lees meer

Toets uw projectidee

Hoeveel WBSO subsidie in 2021?

Het fiscale voordeel van de regeling verrekent u in de aangifte van de loonheffing. Als u een ZZP’er bent verrekent u dit met uw inkomstenbelasting. Om het voordeelpercentage voor alle R&D-kosten te berekenen hanteert de RVO twee schijven:

 • Het tarief voor de eerste schijf is 40%. Dit geldt voor de R&D-kosten en uitgaven tot € 350.000,-. Voor starters ligt het percentage wat hoger, namelijk op 50%.
 • Voor alle kosten boven € 350.000,- is het tarief 16%

WBSO subsidie in 2022

De WBSO wordt in 2022 makkelijker aan te vragen: u kunt op ieder moment een aanvraag indienen (u hoeft niet meer op eerdere S&O-beschikkingen te wachten) en u bepaalt zelf in welk tijdvak u uw WBSO-voordeel verrekent. Dit scheelt u veel administratie!

Daarnaast komen de ‘oude’ percentages weer terug. Het kabinet beëindigt hiermee de coronamaatregel om de WBSO tijdelijk te verhogen. De percentages zijn in 2022 als volgt:

MkbStarters
Tarief eerste schijf32%40%
Tarief tweede schijf16%
Grens eerste schijf€ 350.000,-

WBSO subsidie, wat levert het aan fiscaal voordeel op?

U kunt het hele jaar WBSO subsidie aanvragen voor toekomstige R&D-projecten. Een aanvraag kan tot het einde van de maand worden ingediend voor projecten die starten in de daaropvolgende maand. Bedrijven mogen maximaal vier keer per jaar een aanvraag indienen (minimaal een periode van drie maanden). Voor zelfstandigen is er geen maximum.

De kosten die in aanmerking komen voor de WBSO subsidieregeling bestaan uit loonkosten én kosten & uitgaven

 • Kosten: bijvoorbeeld voor het doen van metingen aan en/of het testen van prototypes, het aanschaffen van grondstoffen, de huur van apparatuur en/of bedrijfsruimten en hulpmiddelen.
 • Uitgaven: bijvoorbeeld voor de aanschaf van apparatuur zoals lasers en/of microscopen ten behoeve van R&D. Uitgaven worden op de balans geactiveerd.

Wist u dat…?

 • een WBSO subsidieaanvraag verschillende projecten mag bevatten?
 • zowel vennootschapsbelastingplichtige als IB-belastingplichtige ondernemingen WBSO subsidie kunnen aanvragen?
 • een aanvraagperiode minimaal drie en maximaal twaalf maanden bedraagt?
 • een WBSO project meerdere jaren mag duren?
 • er meer aanvragen per jaar mogen worden ingediend (maximaal drie per aanvrager)?
 • een aanvraagperiode binnen één kalenderjaar moet vallen?
 • een aanvraag digitaal wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en vervolgens door hen wordt beoordeeld?

WBSO als toegangsticket voor de Innovatiebox

Naast het voordeel op de loonkosten en kosten & uitgaven van R&D-activiteiten, kan met de WBSO beschikking tevens toegang worden verkregen tot de Innovatiebox. Dit is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, waardoor u over de winst die toe te rekenen valt aan innovatie effectief maar 9% belasting afdraagt i.p.v. de reguliere 16,5-25%.

Meer informatie over de WBSO?

Wilt u meer informatie over de WBSO en hoe u de regeling maximaal kunt benutten? Onze specialisten adviseren u graag over de randvoorwaarden voor een succesvolle aanvraag. Denk aan de werkzaamheden die wel of juist niet in aanmerking komen voor de WBSO en wat bijvoorbeeld de administratieve vereisten zijn waar u rekening mee moet houden.

Neem contact op voor een kennismaking of aanvullende informatie!

Meer informatie? Spreek een specialist

Toets uw projectidee

& ontdek of u in aanmerking komt

?