WBSO voor ontwikkelingsprojecten

De WBSO subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals “ontwikkelingsproject” of “technisch wetenschappelijk onderzoek” zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat niet afgeweken mag worden van deze officiële wetdefinities.

Ontwikkelingsproject: ontwikkeling van producten en processen 

Voor de ontwikkeling van producten en productieprocessen geldt dat het moet gaan om tastbare, fysieke zaken die voor de aanvrager technisch nieuw zijn. Vereist wordt dat er technische risico’s of onzekerheden zijn tijdens de ontwikkeling. De maatstaf voor het aspect ‘technisch nieuw’ is ‘het eigen technische kunnen’ en de eigen technische kennis van de aanvrager.

Belangrijk om te weten: ontwikkelingsprojecten mogen ook gericht zijn op onderdelen van producten of processen. Het einde van een ontwikkelingsproject is het moment waarop het te ontwikkelen werkingsprincipe (als onderdeel van een product of proces) is aangetoond, bijvoorbeeld door middel van testen en/of aan de hand van een werkend prototype.

ICT ontwikkelingsproject: ontwikkeling van programmatuur

De ontwikkeling van software neemt een aparte positie in binnen de WBSO subsidieregeling. Om in aanmerking te komen voor WBSO subsidie is het essentieel om aannemelijk te maken dat het gaat om de ontwikkeling van nieuwe programmatuur (of onderdelen daarvan) die gebaseerd is op een – voor de aanvrager – nieuw informatietechnologisch principe. Een veel voorkomende valkuil bij het beschrijven van WBSO ICT projecten is dat er vooral een toelichting wordt gegeven op de functionele nieuwheid van de applicatie, terwijl de onderliggende technische problematiek beschreven dient te worden. 

Toets uw projectidee

Neem contact op

& ontdek de mogelijkheden

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.