Technisch wetenschappelijk onderzoek

De WBSO subsidieregeling onderscheidt verschillende typen projecten die subsidiabel zijn. De definities voor deze type projecten zoals “technisch wetenschappelijk onderzoek” of “ontwikkelingsproject” zijn vastgesteld door de wetgever. Dit betekent dat van deze formele definities uitgegaan moet worden. 

Definitie technisch wetenschappelijk onderzoek 

Technisch wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in de WBSO subsidieregeling heeft als doel een verklaring voor een verschijnsel te zoeken die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke (technische) kennis. Met het technisch wetenschappelijk onderzoek wordt theoretische of praktische technische kennis gegenereerd.

  • Met “technisch” wordt gedoeld op de vereiste dat het onderzoek betrekking moet hebben op “technische” vakgebieden zoals fysica, chemie, productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie.
  • Met het begrip “wetenschappelijk” wordt bedoeld dat het onderzoek een verklaring moet geven voor een verschijnsel. Uiteraard moet het onderzoek qua opzet en uitvoering systematisch en planmatig worden uitgevoerd.

Toets uw projectidee

Neem contact op

& ontdek de mogelijkheden!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.