WBSO administratie

Voorkom administratieve fouten

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) bezoekt bedrijven om te controleren of ze op de juiste wijze gebruik hebben gemaakt van de WBSO subsidieregeling. Een belangrijk deel van de controle vindt plaats aan de hand van de zogenoemde “S&O-administratie”. Deze administratie moet inzicht geven in de aard, inhoud en voortgang van de verrichte speur- en ontwikkelingswerkzaamheden, inclusief de daaraan bestede tijd.

Voor wat betreft het inrichten van de S&O / WBSO administratie is het geen probleem als hiervoor aansluiting wordt gevonden bij bestaande vastleggingen in het bedrijf, zolang maar aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Een S&O administratie bestaat in hoofdzaak uit:

  • Urenverantwoording

De uren die worden besteed aan speur- en ontwikkelingswerk moeten per project, per dag en per medewerker worden bijgehouden. 

  • Projectadministratie

Deze administratie kan bestaan uit verschillende documenten die betrekking hebben op het verrichte speur- en ontwikkelingswerk. Het kan gaan om vergaderstukken, rapportages, correspondentie, foto’s, meetverslagen, testresultaten, berekeningen, etc.

  • Kosten/uitgaven administratie

Als u een WBSO beschikking op basis van kosten en uitgaven heeft ontvangen, moet u per project een administratie bijhouden die inzicht geeft in de kosten en uitgaven en de daaraan verbonden betalingen. Bovendien moet u kunnen aantonen dat de kosten en uitgaven direct toerekenbaar zijn aan de in de beschikking genoemde projecten.

Controles WBSO administratie

WBSO controles door RVO

RVO voert steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO. Gecontroleerd wordt of de administratie op de juiste wijze wordt gevoerd en of de verantwoorde werkzaamheden overeenkomen met de aangevraagde en toegekende S&O-projecten. Wilt u een controle voorkomen? 

WBSO proefcontrole laten uitvoeren?

Onze specialisten kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO-administratie eisen. We kunnen snel onregelmatigheden of onvolkomenheden in uw WBSO-administratie aan het licht brengen. Doordat we zelf vele controles hebben meegemaakt en talloze bedrijven hierin hebben begeleid, weten we waar een goede WBSO-administratie aan moet voldoen.

Lees meer over het WBSO controles

Ondersteuning bij WBSO administratie?

Wilt u meer informatie ontvangen? Of bent u benieuwd naar wat onze specialisten voor uw WBSO aanvraag kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag over de administratieve WBSO vereisten.

Neem contact op!

Toets uw projectidee

& ontdek of u in aanmerking komt

?