WBSO controle

Krijgt uw bedrijf binnenkort een WBSO controle of bent u onzeker over uw WBSO administratie? Onze WBSO specialisten kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO administratie eisen.

Administratie op orde?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO subsidieregeling. Gecontroleerd wordt of de WBSO administratie op de juiste wijze wordt gevoerd en of de verantwoorde werkzaamheden overeenkomen met de aangevraagde en toegekende S&O-projecten.

Boetes bij onrechtmatige WBSO

Naar aanleiding van de controle kan RVO boetes opleggen en andere corrigerende maatregelen treffen wanneer de regeling niet rechtmatig wordt/is toegepast. Dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen! 

Interesse in ondersteuning bij administratie?

WBSO controle | Wat wordt gecontroleerd?

Er zijn twee soorten WBSO controles, namelijk controles door Team Handhaving van RVO en controles door een adviseur/beoordelaar van RVO.

  • WBSO controle door Team Handhaving

Tijdens de WBSO controle door Team Handhaving wordt vooral de nadruk gelegd op de integriteit van de WBSO administratie. Zo wordt de correctheid van de gerealiseerde WBSO uren gecontroleerd, evenals de geboekte vakantiedagen, de toegepaste S&O-afdrachtvermindering, de opgegeven BSN’s en de wijze waarop de WBSO-administratie (S&O-administratie) gevoerd wordt.

  • WBSO controle door een adviseur/beoordelaar van RVO

De meest voorkomende WBSO controles zijn controles uitgevoerd door een adviseur van RVO. De aannemelijkheid dat de goedgekeurde WBSO projecten zijn uitgevoerd conform de WBSO aanvraag staat centraal. Dit wordt beoordeeld door het controleren van de WBSO administratie.

Correcte WBSO administratie

Zowel bij de controle door Team handhaving als bij de controle door een adviseur van RVO vindt een belangrijk deel van de controle plaats aan de hand van de S&O-administratie. Deze administratie moet inzicht geven in de aard, inhoud en voortgang van de verrichte speur- en ontwikkelingswerkzaamheden, inclusief de daaraan bestede tijd.

Een volledige S&O-administratie bestaat uit:

  • Urenverantwoording
  • Projectadministratie
  • Kosten/uitgaven administratie

Advies of ondersteuning?

Krijgt uw bedrijf binnenkort een controle of bent u onzeker over uw S&O-administratie? Onze WBSO-specialisten kunnen een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren om uw administratie te toetsen aan de WBSO-administratie eisen. We kunnen snel onregelmatigheden of onvolkomenheden in uw WBSO-administratie aan het licht brengen. Doordat we zelf talloze controles hebben meegemaakt en vele bedrijven hierin succesvol hebben begeleid, weten we waar een goede WBSO-administratie aan moet voldoen.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze WBSO specialisten via 088 495 20 00 of benader ons via de onderstaande button.

Neem contact op

Interesse in ondersteuning?

Neem contact op

?