WBSO & Innovatiebox combineren

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de Vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 9% in plaats van het toptarief van 25,8%. De Innovatiebox is dan ook een mooie aanvullende financieringskans voor bedrijven.

Relatie met de WBSO subsidie

Om voor de Innovatiebox in aanmerking te komen, is het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO project. De WBSO regeling, ook wel S&O-afdrachtvermindering genoemd, verleent subsidie voor innovatiegerelateerde werkzaamheden zoals:

  • de ontwikkeling van fysieke producten (productontwikkeling),
  • de ontwikkeling van fysieke productieprocessen,
  • de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur.

WBSO als toegangsticket voor Innovatiebox

Een WBSO beschikking (formeel heet dit de S&O-verklaring) wordt afgegeven door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen uitsluitend gebruik maken van de Innovatiebox met het juiste toegangsbewijs: voor kleine belastingplichtigen geldt dat een positieve WBSO beschikking ofwel een geldig octrooi volstaat. Afgezien van het directe subsidievoordeel, biedt een WBSO beschikking dus toegang tot fiscaal voordeel vanuit de Innovatiebox.

Toets uw projectidee

Neem contact op

& ontdek de mogelijkheden

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.