Belastingplan 2017: goed nieuws voor startende innovatieve ondernemers

Dga’s van startende innovatieve bedrijven zijn onder bepaalde voorwaarden niet langer verplicht om een salaris van ten minste €44.000 uit hun bv te halen. Vanaf 2017 kunnen zijn volstaan met het wettelijk minimum loon, ca. € 20.000. De maatregel is bedoeld om start-ups te stimuleren. Voor beginnende ondernemers van wie het bedrijf weinig of geen winst maakt, is het lastig de dga een ‘gebruikelijk loon’ te verschaffen. Wel kan in overleg  met de Belastingdienst een lager loon worden vastgesteld. Maar dat ervaren de startende ondernemers als tijdrovend.

Het gebruikelijke loon kan vanaf 2017, zonder tussenkomst van de Belastingdienst worden verlaagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voor het bedrijf van de dga wel eenS&O-verklaring voor starters zijn afgegeven. De verlaging van het gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups geldt voorlopig tot en met 2021. Na drie jaar wordt de versoepeling geëvalueerd.

Bron: Het Financieele Dagblad, 24 september 2016

Contact

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.