WBSO nieuws – Prinsjesdag 2019

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2020. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020. Wat zijn de gevolgen hiervan op de populaire WBSO subsidie?

WBSO budget stijgt en aanvraagsystematiek verandert

De WBSO is geëvalueerd als een regeling met relatief veel meerwaarde voor het bedrijfsleven. Het WBSO budget stijgt daarom opnieuw van € 1.237 miljoen in 2019 naar € 1.281 miljoen in 2020. Dit is een deel van de € 400 miljoen die het kabinet vanaf 2020 structureel extra beschikbaar stelt voor onderzoek.

Van drie naar vier aanvraagmomenten vanaf 2020

Eén van de door de regering onderkende problemen met de WBSO is dat de aanvraagsystematiek slecht aansluit bij bedrijven die werken met korte innovatiecycli, zoals binnen de ICT vaak het geval is. Daarom wordt het maximum aantal aanvraagmomenten vergroot van drie naar vier. Bovendien wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering hierop zijn aanvragen die starten op 1 januari – die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021).

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op!

?